Databehandling

 

Her kan du læse hvordan VIVA indsamler, behandler og opbevarer dine personoplysninger, når du er i kontakt med os og aftager vores ydelser, enten det er på vores hjemmeside, i et kundeforhold eller efter en afsluttet sag hos VIVA.

Generelt indsamler og behandler VIVA dine personoplysninger med henblik på at opfylde vores aftaler med dig. Vi gør dette for at kunne yde dig den bedst mulige service og de ydelser, som du vælger at aftage hos os. Dette gør sig gældende uanset om indsamlingen af oplysningerne er sket på vores hjemmeside eller fysisk på vores kontor.

VIVA indsamler kun de almindelige oplysninger, der er nødvendige for at sikre, at du modtager en professionel og korrekt behandling, eller som er nødvendig for at optimere vores hjemmeside eller ydelser i øvrigt. Som udgangspunkt indsamler vi ingen følsomme personoplysninger.

VIVA passer godt på dine data og videregiver ikke dine kontaktoplysninger, uden dit samtykke. I enkelte tilfælde kan der dog foreligge et retsligt grundlag til at vi skal videregive dine personoplysninger til offentlige myndigheder.

I det omfang der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. I henhold til persondatareglerne har du ret til indsigt i forhold til vores behandling af oplysninger om dig, ligesom du i visse tilfælde også har ret til indsigelse, berigtigelse, begrænset behandling, sletning eller dataportabilitet. Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte os på info@viva.as

Du kan læse mere om dine rettigheder på www.datatilsynet.dk. Her har du også mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du mener at vi ikke behandler dine personoplysninger korrekt. 

VIVA kan løbende ændre denne persondatapolitik og vi forbeholder os retten hertil, således at vi til enhver tid opfylder kravene til korrekt behandling af dine personoplysninger.

Opdateret af VIVA Huse A/S, maj 2018.